luni, 26 decembrie 2011

Proba de evaluare sumativa


PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ


DISCIPLINA: Limba şi literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Familia

DATA: 29. XI. 2011

COMPETENŢE:
Ø     Redarea prin cuvinte proprii a unui paragraf/fragment dintr-un text citit (2.3.)
Ø     Desprinderea informaţiilor esenţiale dintr-un text citit (3.2.)
Ø     Citirea corectă, fluentă şi expresivă a unui text cunoscut, de mică întindere (3.3.)
Ø     Utilizarea sensului cuvintelor noi în enunţuri proprii (4.3.)
Ø     Utilizarea convenţiilor limbajului scris (4.5.)


OBIECTIVE EVALUATE:
O 3.3.1. – să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere, identificând cel puţin o enumerare sau un cuvânt care arată persoana strigată;
O 4.3.1. – să alcătuiască propoziţii folosind cuvinte indicate din textul citit, al căror sens se desprinde din context, cel puţin o propoziţie din trei;
O 2.3.1. – să formuleze răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit, răspunzând corect la cel puţin 3 întrebări din5;
O 3.2.1. – să identifice ideile principale ale textului citit dintr-un şir de mai multe enunţuri, cel puţin o idee din trei;
O 2.3.2. – să completeze enunţuri lacunare, formulând corect cel puţin un mesaj din trei;
O 4.5.1.- să plaseze semnele de punctuaţie într-un text dat, cel puţin 10 din 16;
O 4.5.2. – să scrie corect, din punct de vedere ortografic şi al semnelor de punctuaţie, un text dictat, folosind corect semnele de punctuaţie în cel puţin jumătate din cazuri.


ITEMII PROBEI:

1. Citeşte textul şi subliniază cuvintele care formează o enumerare şi cele care arată persoanele strigate.

Straşnic ger se mai întâmplă să fie câteodată în cele din urmă zile ale lunii decembrie. Întotdeauna, în prag de sărbători, iarna vrea să ne arate că e stăpână deplină.
N-a trecut mult şi totul s-a îmbrăcat în haină albă: copacii, casele, cuşca lui Grivei, strada, gardurile şi chiar săniuţa de lângă peretele magaziei.
Într-o zi bunicul începe să meşterească ceva la săniuţă.
- Ce faci, bunicule, cu săniuţa aceea?
- Ai să vezi îndată, nepoate!
-  De ce îi freci tălpile, bunicule?
- Să câştigi, nepoate, întrecerea la derdeluş!
        
2. Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvinte: derdeluş, straşnic, a meşteri.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos:
¨     Care sunt personajele din acest text?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¨     Când se petrece întâmplarea?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
¨     Din ce cauză era totul îmbrăcat în haină nouă?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¨     De ce lustruia bunicul tălpile săniuţei?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¨     De ce credeţi că se ocupa bunicul de săniuţa copilului?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Alege dintre propoziţiile de mai jos pe acelea care sunt ideile principale din text şi aşează-le în ordinea întâmplărilor:
è              A nins puternic.
è              În luna decembrie este ger.
è              Nepotul se plimbă cu bunicul prin zăpadă.
è              Bunicul pregăteşte sania pentru derdeluş.
è              Iarna s-a sfârşit.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Completează enunţurile cu semne de punctuaţie şi cuvinte potrivite:
         Părerea mea este că pomii se usucă pentru că…………………………………             Noi am putea să plantăm………………………………………………………….
         Tu cum ne ajuţi…………………………………………………………………….

6. Pune semnele de punctuaţie care lipsesc din textul de mai jos:
Tata îl întrebă pe fiul său iubit
Ce notă ai luat astăzi   copile
Am luat nota zece   tată
         Bravo     Cum ai reuşit
Am răspuns la următoarele obiecte   matematica   româna   cunoaşterea mediului    Am adunat notele şi am obţinut zece

7. Dictare:


         În ograda bunicii trăiesc în bună înţelegere felurite păsări: bibilici, curcani, găini, raţe, gâşte. Doar Gigel umblă toată ziua prin cuibare şi le sperie.
         Un vecin îl întreabă:
         - Gigel, cum poţi face atâtea năzbâtii într-o singură zi?
         - Mă scol de dimineaţă, vecine!

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

ITEMI
SUFICIENT
BINE
FOARTE BINE
I 1
Subliniază o strigare sau o enumerare.
Subliniază o strigare şi o enumerare.
Subliniază toate strigările şi toate enumerările.
I 2
O propoziţie
2 propoziţii
3 propoziţii
I 3
3 răspunsuri
4 răspunsuri
5 răspunsuri
I 4
o idee
2 idei
3 idei
I 5
Un mesaj
2 mesaje
3 mesaje
I 6
10 semne de punctuaţie
13 semne de punctuaţie
16 semne de punctuaţie
I 7
Foloseşte corect jumătate din semnele de punctuaţie.
Cel mult 3 greşeli.
Scrie corect, cu o greşeală minoră considerată din neatenţie.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu